เร็วๆ นี้..

Online Cours

ALL Course

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
รหัสหลักสูตร : AD 001

อัพเดทมาตราฐานบัญชีสำคัญ ปี 2565-2566

ทบทวนเนื้อหา มาตรฐานบัญชี ที่สำคัญ สำหรับปี 2565-2566 สำหรับนักบัญชี และนักการเงิน

ราคา : 790 บาท

รหัสหลักสูตร : AD 002

ผลกระทบ รายได้และค่าใช้จ่าย ทางด้านการเงินและทางด้านบัญชี

เจาะลึกผลกระทบรายได้และค่าใช้จ่ายทางด้านการเงินและทางด้านบัญชี สำหรับธุรกิจ

ราคา : 790 บาท