เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไอร่า แอดไวเซอรี่ จำกัด ดำเนินกิจการภายใต้กลุ่มบริษัทไอร่า โดยประกอบธุรกิจให้บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจแบบครบวงจรให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2541 และมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี จากการให้คำปรึกษาทางด้านต่างๆ เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ การควบรวมกิจการ การประเมินมูลค่ากิจการ การจัดหาแหล่งเงินทุน การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ การให้บริการด้านการเงินที่หลากหลาย เรามุ่งมั่นที่จะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ให้คำปรึกษาได้ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า

กลุ่มบริษัทไอร่า เริ่มดำเนินธุรกิจจากนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และจัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ ให้แก่นักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทไอร่ายังขยายไปยังธุรกิจอื่นๆ โดยมีบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินธุรกิจในการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ประกอบด้วย ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจการบริหารจัดการสินทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจลีสซิ่ง ธุรกิจการเงินเพื่อผู้บริโภค ธุรกิจแฟคตอริ่ง ธุรกิจการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

โครงสร้างบริษัท