การควบรวมกิจการ

Freight Forwarding

Majority share sale to

Building Materials

Majority share sale to

Land Transportation

Majority share sale to

Distribution

Majority share sale to

Freight Forwarding

Majority share sale to

การประเมินมูลค่าธุรกิจ

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท สยามโตชู จำกัด

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

บมจ. อินเตอร์คอนทิเนนทัล จิวเวลเลอรี่ แมนูแฟคเจอริ่ง

บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท อีโคเทค พาร์ท จำกัด

บริษัท ไฮโดรควิพ จำกัด

ส้มตำนัว

บมจ. โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ (มหาชน)

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)

บมจ. เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น

บริษัท เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การทำคำเสนอซื้อ

บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ธนมิตร แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การระดมทุน

บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

การสอบทานธุรกิจ (Due Diligence)

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท ดาต้าแมท จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทกมลกิจ

บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด

บริษัท เซอร์คิทอีเลคโทรนิคส์อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)