สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง

เพื่อเสริมความแกร่งของทีม เรากำลังมองหาเพื่อนร่วมงานที่มีความมุ่งมั่น และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ที่ความเป็นมืออาชีพและความซื่อสัตย์
โปรดดูคุณสมบัติของผู้สมัครข้างล่าง หากคุณต้องการเข้าร่วมทีมกับเรา กรุณาส่งประวัติย่อและจดหมายแนะนำตัวของคุณมาให้เราและเราจะติดต่อกลับหาคุณ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
คุณสมบัติ

  • การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้และเข้าใจในหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการทำงาน การเป็นผู้จัดการการฝึกอบรมสัมมนาของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการฝึกอบรมสัมมนา
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, Power Point รวมทั้งโปรแกรมประชุมออนไลน์ Zoom, Microsoft Team ได้เป็นอย่างดี
  • หากมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการด้านการจัดอบรมหรือการพัฒนาวิชาชีพจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • สามารถทำงานเป็นทีม มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งาน และมีความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์ข้อมูลต่างๆ เพื่อสร้างงานใหม่ๆ และนำมาใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิผล
  • มีทักษะในการบริหารจัดการ การติดต่อสื่อสาร และการนำเสนอ ที่มีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารและถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้เป็นอย่างดี เคารพและยอมรับฟังในความคิดต่าง
  • มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์และสรุปผล เพื่อนำเสนออย่างมืออาชีพ

ติดต่อเรา