how to order

1.สมัครสมาชิก

กดปุ่ม “โปรไฟล์” ที่หน้าจอบนขวา กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการพิมพ์หนังสือรับรอง แล้วกดปุ่ม “ลงทะเบียน” จากนั้นกรอกรหัสยืนยันเพื่อเข้าสู่ระบบ

2.เลือกคอร์ส

ไปที่เมนู “คอร์สอบรม” เลือกคอร์สที่สนใจและกดปุ่ม “ดูรายละเอียด” เพื่อดูเนื้อหาเพิ่มเติม จากนั้นกดปุ่ม “ซื้อทันที” หากต้องการซื้อคอร์สนี้เลย หรือกดปุ่ม “หยิบใส่ตะกร้า” หากต้องการเลือกซื้อมากกว่า 1 คอร์ส